Dinamikus üzemı ipari forgógépek alapozásának javítása